Trường Chuyên Biệt Khiếm Thính Hy Vọng Bình Thạnh – Nguyễn Văn Lạc Tổng quan Điểm nổi bật Trường Chuyên Biệt Khiếm Thính Hy Vọng Bình Thạnh – Nguyễn Văn Lạc Cơ sở vật chất Trường Chuyên Biệt Khiếm Thính Hy Vọng Bìn

Trường Chuyên Biệt Khiếm Thính Hy Vọng Bình Thạnh – Nguyễn Văn Lạc

Tổng quan
Điểm nổi bật Trường Chuyên Biệt Khiếm Thính Hy Vọng Bình Thạnh – Nguyễn Văn Lạc
Cơ sở vật chất Trường Chuyên Biệt Khiếm Thính Hy Vọng Bìn<br /> Trường Chuyên Biệt Khiếm Thính Hy Vọng Bình Thạnh – Nguyễn Văn Lạc<br />

Tổng quan

Điểm nổi bật Trường Chuyên Biệt Khiếm Thính Hy Vọng Bình Thạnh – Nguyễn Văn Lạc

Cơ sở vật chất Trường Chuyên Biệt Khiếm Thính Hy Vọng Bình Thạnh – Nguyễn Văn Lạc

Tiện ích dịch vụ

Chương trình học

Đội ngũ giáo viên

Chế độ dinh dưỡng

Học phí

Chính sách

Giới thiệu chung Trường Chuyên Biệt Khiếm Thính Hy Vọng Bình Thạnh – Nguyễn Văn Lạc

Một nhóm giáo viên đã tâm nguyện mở trường chuyên biệt khiêm thính tại quận Bình Thạnh, xuất phát từ sự quan tâm to nhiều trường hợp trẻ bị khiêm thính bẩm sinh; gia đình tuy chăm lo chu đáo mọi mặt cho các em nhưng về mặt dạy chữ, việc học hành của các em thì thật nan giải. Nhóm giáo viên đã vận động nhiều nguồn, kế cả vận động chính quyền địa phương để mở  trường chuyên biệt khiếm thính theo phương thức trường dân lập. Các giáo viên tham gia việc giáo dục cho trẻ khiêm thính hiển nhiên là những người đầy tâm huyết với các em kém may mắn bởi việc dạy chữ cho cho các em rất gian nan.

Vị trí

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá trường này

Tin tức

Liên hệ

Quản lý quảng cáo bởi Advertising.com.vn

Đăng trung tâm bạn lên đây để tiếp cận hàng nghìn khách hàng..

Trường Chuyên Biệt Khiếm Thính Hy Vọng Bình Thạnh – Nguyễn Văn Lạc

Tổng quan
Điểm nổi bật Trường Chuyên Biệt Khiếm Thính Hy Vọng Bình Thạnh – Nguyễn Văn Lạc
Cơ sở vật chất Trường Chuyên Biệt Khiếm Thính Hy Vọng Bìn