Trường Mầm Non Chuyên Biệt Bình Minh – Kinh Bắc Tổng quan Điểm nổi bật Trường Mầm Non Chuyên Biệt Bình Minh – Kinh Bắc Cơ sở vật chất Trường Mầm Non Chuyên Biệt Bình Minh – Kinh Bắc Tiện ích dịch vụ

Trường Mầm Non Chuyên Biệt Bình Minh – Kinh Bắc

Tổng quan
Điểm nổi bật Trường Mầm Non Chuyên Biệt Bình Minh – Kinh Bắc
Cơ sở vật chất Trường Mầm Non Chuyên Biệt Bình Minh – Kinh Bắc
Tiện ích dịch vụ<br /> Trường Mầm Non Chuyên Biệt Bình Minh – Kinh Bắc<br />

Tổng quan

Điểm nổi bật Trường Mầm Non Chuyên Biệt Bình Minh – Kinh Bắc

Cơ sở vật chất Trường Mầm Non Chuyên Biệt Bình Minh – Kinh Bắc

Tiện ích dịch vụ

Chương trình học

Đội ngũ giáo viên

Chế độ dinh dưỡng

Học phí

Chính sách

Giới thiệu chung Trường Mầm Non Chuyên Biệt Bình Minh – Kinh Bắc

Định hướng: Trung Tâm Chuyên Biệt Bình Minh – được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu Giáo dục – can thiệp cho trẻ có nhu cầu đặc biệt trong và ngoài tỉnh Bắc Ninh.

Tầm nhìn: Bình Minh mong muốn trở thành một ngôi nhà thứ hai cho các trẻ đặc biệt, trẻ khuyết tật học tập để cùng với gia đình các em tổ chức các hoạt động can thiệp sớm, Can thiệp Ngôn ngữ và Hướng nghiệp cho các em thông qua các phương pháp Lấy sự thương yêu tôn trọng làm chủ đạo, lấy trẻ làm trọng tâm và sẽ là một trung tâm điển hình cho Tỉnh Bắc Ninh trong công tác chăm sóc – giáo dục các em hòa nhập xã hội.

Vị trí

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên đánh giá trường này

Tin tức

Liên hệ

Quản lý quảng cáo bởi Advertising.com.vn

Đăng trung tâm bạn lên đây để tiếp cận hàng nghìn khách hàng..

Trường Mầm Non Chuyên Biệt Bình Minh – Kinh Bắc

Tổng quan
Điểm nổi bật Trường Mầm Non Chuyên Biệt Bình Minh – Kinh Bắc
Cơ sở vật chất Trường Mầm Non Chuyên Biệt Bình Minh – Kinh Bắc
Tiện ích dịch vụ