ttc-solutions

TTC Solutions

3.8

80

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

TTC Solutions is a technology which provides software product and outsourcing service. Its mission is bringing people who see

TTC Solutions

3.8

80

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

TTC Solutions is a technology which provides software product and outsourcing service. Its mission is bringing people who see technology as life, into a community serving society.

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

1. Benefit: 

2. Training and development: 

3. TTC’s Culture: 

Địa điểm

2 việc làm đang tuyển dụng

Xác nhận huỷ theo dõi

Bạn muốn ngừng nhận thông tin công ty TTC Solutions?

Ít nhưng mà chất

Hồ Chí Minh: (+84) 977 460 519

Hà Nội: (+84) 983 131 351

Email: [email protected]

Copyright © IT VIEC JSC

MST: 0312192258

TTC Solutions

3.8

80

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

TTC Solutions is a technology which provides software product and outsourcing service. Its mission is bringing people who see