wogi

WOGI

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

As of today, Wogi covers most of South East Asia with a local presence in Singapore, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Vietnam, Indonesia and Sri Lanka. We offer a cat

WOGI

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

As of today, Wogi covers most of South East Asia with a local presence in Singapore, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Vietnam, Indonesia and Sri Lanka. We offer a catalog in 30+ separate markets and provide digital rewards and incentive programs for financial institutions, government bodies, telecommunication providers, airlines & hospitality providers.

Chuyên môn của chúng tôi

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

Địa điểm

1 việc làm đang tuyển dụng

Xác nhận huỷ theo dõi

Bạn muốn ngừng nhận thông tin công ty WOGI?

Ít nhưng mà chất

Hồ Chí Minh: (+84) 977 460 519

Hà Nội: (+84) 983 131 351

Email: [email protected]

Copyright © IT VIEC JSC

MST: 0312192258

WOGI

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

As of today, Wogi covers most of South East Asia with a local presence in Singapore, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Vietnam, Indonesia and Sri Lanka. We offer a cat